Haluat siis tietää lisää brändi-ilmeen & nettisivujen suunnittelusta?

Olet tullut oikeaan paikkaan!

Kerron mielelläni projektin kulusta & sen vaiheista. Jos sinulla herää jotain kysyttävää, laitathan viestiä riika@elokuucreative.com.

Brändi-ilmeen suunnittelu

Ennen kuin aloitamme

Kun olet allekirjoittanut sopimuksen ja maksanut varausmaksun, kutsun sinut projektisivullemme. Sieltä löydät muutamat kysymykset, joita pääset pohtimaan ennen projektin virallista aloitusta. Kysymysten avulla voit miettiä muun muassa yrityksesi tavoitteita, kohderyhmiä ja sitä, minkälaisia tunteita toivoisit heräävän, kun ihmiset ovat tekemisissä yrityksesi kanssa. Vastaukset rakentavat pohjan onnistuneelle yhteistyölle, sillä kaikki lähtee sinusta ja upeasta yrityksestäsi.

askel 1 | brändityöpaja & luova suunta

Brändityöpajassa käymme läpi yrityksen ominaisuuksia ja vahvuuksia, sekä mietimme miten viestiä tekemisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

Laadin työpajan jälkeen luovan suunnan esitelmän, joka sisältää brändistrategian & visuaalisen ilmeen suunnitelman. Näin varmistamme, että brändin visuaalinen ilme muodostuu yrityksen arvojen ja vision pohjalta.

ASKEL 2 | ENSIMMÄINEN KONSEPTI

Esittelen ensimmäisen konseptin logosta & värimaailmasta: saat tutustua esitelmään videomuodossa sekä pdf-dokumentin avulla. Tämän jälkeen keskustelemme esitelmästä: tuntuuko siltä, että saamme logon ja värimaailman avulla viestittyä yrityksestäsi tavalla, joka puhuttelee kohderyhmää? Tästä jatkamme viimeistelyyn & hiomme tarpeelliseksi katsomiamme asioita konseptissa.

askel 3 | VIIMEISTELY

Tässä vaiheessa viimeistelen logoa, vaihtoehtoisia logoja ja värimaailmaa, sekä suunnittelen kokonaisuutta tukevat fonttimäärittelyt. Viimeistelyvaiheessa on tärkeää visualisoida, miltä uusi ilme tulisi näyttämään käytännössä, oikeassa elämässä. Näytän sinulle konkreettisin esimerkein, miltä yrityksesi tulisi näyttämään ja tuntumaan.

askel 4 | brändiOPAS

Kun yritysilme on valmis, liitän kaiken yhteen ja luon sinulle oman brändioppaan: sen avulla tiedät (myös jatkossa), miten hyödyntää uutta brändi-ilmettä parhaalla mahdollisella tavalla.

Nettisivujen suunnittelu

Ennen kuin aloitamme

Pääset kertomaan yrityksestäsi myös nettisivujen näkökulmasta, sekä pohtimaan tavoitteita ja toiveita uusille sivuille. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa ja hahmotella nettisivuille tulevaa sisältöä.

ASKEL 1 | NETTISIVUN LUOVA SUUNTA

Pidämme nettisivuja koskevan työpajan: käymme läpi sivujen tärkeimpiä tavoitteita, ja kerron, miten suunnittelun avulla pystymme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Saat myös esimerkkejä siitä, miten sivujen rakennetta ja sisältöä voisi lähteä työstämään, jotta pääset sisällön suunnittelussa hyvin alkuun.

ASKEL 2 |  SISÄLLÖN TUOTTAMINEN

Ennen kuin aloitamme sivujen suunnittelun, tulee kaikki sisältö ja kuvat saada valmiiksi. Olen laatinut sinulle Google Docs-dokumentit sisällön kirjoittamista varten, ja sieltä löydät sivukohtaisia vinkkejä. Projekti tulee sujumaan mukavasti eteenpäin, kun pidämme huolta, että suunnittelemme sisältö ja tavoitteet edellä.

ASKEL 3 | SIVUJEN SUUNNITTELU

Kun sisältö on valmiina, alan suunnitella sivujen ulkoasua ja rakennetta. Esittelen wireframit interaktiivisena mallina, jolloin pääset “testaamaan” sivujen käyttöä, kuten olisit oikeilla nettisivuilla. Mahdolliset muokkaukset ja viilaukset tehdään tässä vaiheessa, ennen sivujen rakentamista.

askel 4 | SIVUJEN RAKENTAMINEN

Wireframien hyväksymisen jälkeen aloitan sivujen rakentamisen valitsemallemme alustalle. Tämän vaiheen pituus riippuu sivujen laajuudesta + sinne lisättävistä toiminnoista. Kun olen valmis, saat linkin ja pääset testaamaan sivuja – sekä antamaan viimeiset kommentit ennen sivujen hyväksymistä.

askel 5 | Testaus & lanseeraus

Vielä viimeinen vaihe, ja sitten olemme valmiita! Testaan sivujen toimintaa, jotta lanseerausvaiheessa ne toimivat virheettömästi. Lanseerauksen jälkeen tarjoan tukea mahdollisten kysymysten varalta. Saat myös pääsyn henkilökohtaiseen Squarespace-tietopankkiin, johon olen kuvannut ja kirjoittanut ohjeita sivujen päivittämistä ja ylläpitoa ajatellen.

FAQ

MITEN MAKSUSUUNNITELMa Toimii?

Minulla on ollut tapana jakaa projektin maksut osiin, jotta suunnittelutyöhön investointi olisi helpompaa. Näin myös maksuerät etenevät selkeästi projektin aikana. Maksut ovat aina korottomia.

Ensimmäinen maksuerä on 20% varausmaksu, jonka avulla saat varattua paikan kalenteristani. Loput maksuerät jaotellaan projektin alusta tasaisesti kuukauden välein.

Mitä brändityöpajassa tapahtuu?

Yhteistyömme alkaa brändityöpajalla, jonka tarkoituksena on selkeyttää yrityksesi ydintä: käymme erilaisten tehtävien ja kysymysten avulla läpi yrityksesi ominaisuuksia, vahvuuksia ja niitä tunteita, joita haluamme ihmisissä herättää. Puhumme myös asiakkaista ja heidän tarpeistaan, sekä asiakaspolusta ja tavoitteista tulevaisuuden suhteen. Mitä haluamme yritysilmeen avulla saavuttaa?

Pohjaamme suunnittelutyön sinulle ja asiakkaillesi merkityksellisiin asioihin. Silloin pääset uuden brändi-ilmeen avulla kohti unelmiasi ja saat lisää itsevarmuutta ja intoa siihen mitä teet - niin, että se näkyy selkeästi myös muille.

MITÄ TARKOITTAA Toissijainen LOGO JA MIHIN SITÄ TARVITAAN?

Toissijainen logo on muunnelma päälogosta. Siinä on useasti joitakin päälogon elementtejä, mutta yksinkertaisemmassa muodossa. Toissijainen logo voi tarkoittaa myös logoa eri tavoin aseteltuna (esimerkiksi vaakana), jolloin logoa pystyy käyttämään monipuolisemmin eri tilanteissa. Erilaisten logovaihtoehtojen avulla yritys pystyy hyödyntämään logoa missä tahansa.

MIKÄ ON BRÄNDIOPAS?

Brändioppaan tarkoituksena on antaa työkaluja ja hyödyllistä tietoa brändin visuaalisesta ilmeestä ja sen esilletuomisesta. Brändiopas sisältää ohjeistukset logon, värien ja typografian eli fonttien oikeaoppisesta käytöstä. Sieltä löytyy myös vinkkejä sosiaalisen median suunnitteluun ja esimerkkejä siitä, missä kaikkialla logoa ja muita elementtejä voi hyödyntää.

Tavoitteeni on, että sinulla olisi luottavainen olo käyttäessäsi brändi-ilmeen graafisia elementtejä. Tämän oppaan avulla sinulla on tietopankki, johon voit palata aina tarpeen vaatiessa. Brändiopas antaa selkeän suunnan visuaaliseen viestimiseen. Kun yritysilme on tarkkaan mietitty ja ohjeistukset on kunnossa, voit keskittyä olennaiseen.

MIKSI TARVITSEN LOGON ERI
TIEDOSTOMUODOISSA?

Luovutan logotiedostot aina useassa tiedostomuodossa (.jpg, .png, .eps) eri käyttötarkoituksiin optimoituina. Tulet saamaan logotiedostot brändivärien lisäksi myös mustana sekä negatiiviversiona. Näin sinulla on aina olemassa tarpeeseen sopiva logotiedosto, oli se sitten nettiä, printtiä tai muuta työtä varten.

Tulet toivottavasti käyttämään logoa ja muita yrityksesi materiaaleja pitkään ja monipuolisesti. Tulostukseen ja digitaalisiin töihin tarvitaan eri väriprofiileilla varustetut tiedostot, sillä molemmissa on omanlaisensa vaatimukset, jotta värit näyttävät oikeanlaisilta. Esimerkiksi tulostusta varten käytetään CMYK-väriprofiililla optimoitua logotiedostoa, ja verkossa taas RGB:llä varustettua kuvaa. Sisällytän brändioppaaseen ohjeistukset logojen oikeaoppisesta käytöstä, jotta tiedät aina mitä tiedostoa kannattaa käyttää mihinkin.

Entä JOS PROJEKTIIN TULEE VIIVÄSTYKSIÄ?

Tulen määrittelemään projektia varten palautuspäivät, jolloin esittelen suunnittelemani aineistot, sekä erilliset eräpäivät palautteenannolle. Olen varannut palautetta varten 3 työpäivää, jolloin ehdit käymään esitelmät läpi ja jonka aikana toivon saavani palautteen sinulta.

Jos et jostain syystä pysty antamaan palautetta eräpäivään mennessä, ilmoitathan asiasta minulle. Jos käy niin, että palautteesi myöhästyy etkä ilmoita siitä etukäteen, on mahdollista että projektin valmistuminen viivästyy alkuperäisestä suunnitelmasta.

Lisää kysyttävää?

LAITA VIESTIÄ